COVID-19 Antikroppstest


Covid-19 antikroppstest

Vill du veta ifall du haft COVID-19/Corona? Boka tid hos oss för remiss till Unilabs.

Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%

Svarstid (negativ eller positiv): 1-4 dagar

Covid-19 antibody test

Would you like to know if you’ve had COVID-19? Book a time for a referral to Unilabs.

Sensitivity: 3 weeks after first symptom >90%

Response time (negative or positive): 1-4 days

Covid-19 antikroppstest

Vill du veta ifall du haft COVID-19/Corona? Boka en tid hos oss för remiss till Unilabs.

Covid-19 antibody test

Would you like to know if you’ve had COVID-19? Book a time for a referral to Unilabs.

Pris Stockholm

890 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Covid-19 antikroppstest

Vill du veta ifall du haft COVID-19/Corona? Ring oss och boka tid för remiss till Unilabs.

Covid-19 antibody test

Would you like to know if you’ve had COVID-19? Call us and book a time for a referral to Unilabs.

Pris Stockholm

890 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Covid-19 antikroppstest

Vill du veta ifall du haft COVID-19/Corona? Boka tid hos oss för remiss till Unilabs.

Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%

Svarstid (negativ eller positiv): 1-4 dagar

Covid-19 antibody test

Would you like to know if you’ve had COVID-19? Book a time for a referral to Unilabs.

Sensitivity: 3 weeks after first symptom >90%

Response time (negative or positive): 1-4 days


Läkarintyg Direkt

Hos oss bokar du enkelt en tid för ditt läkarintyg. Nedan ser du våra vanligaste intyg men vi gör många fler. Välkommen att boka tid!

Nyhetsflöde

Läkarintyg Direkt - En del av DNZ Doctor AB