COVID-19 Antikroppstest


Covid-19 antikroppstest

Vill du veta ifall du haft COVID-19/Corona? Boka tid hos oss för remiss till Unilabs.

Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%

Svarstid (negativ eller positiv): 1-4 dagar

Covid-19 antibody test

Would you like to know if you’ve had COVID-19? Book a time for a referral to Unilabs.

Sensitivity: 3 weeks after first symptom >90%

Response time (negative or positive): 1-4 days

Covid-19 antikroppstest

Vill du veta ifall du haft COVID-19/Corona? Boka en tid hos oss för remiss till Unilabs.

Covid-19 antibody test

Would you like to know if you’ve had COVID-19? Book a time for a referral to Unilabs.

Pris Stockholm

890 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Covid-19 antikroppstest

Vill du veta ifall du haft COVID-19/Corona? Ring oss och boka tid för remiss till Unilabs.

Covid-19 antibody test

Would you like to know if you’ve had COVID-19? Call us and book a time for a referral to Unilabs.

Pris Stockholm

890 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Covid-19 antikroppstest

Vill du veta ifall du haft COVID-19/Corona? Boka tid hos oss för remiss till Unilabs.

Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%

Svarstid (negativ eller positiv): 1-4 dagar

Covid-19 antibody test

Would you like to know if you’ve had COVID-19? Book a time for a referral to Unilabs.

Sensitivity: 3 weeks after first symptom >90%

Response time (negative or positive): 1-4 days


Läkarintyg Direkt

Hos oss bokar du enkelt en tid för ditt läkarintyg. Nedan ser du våra vanligaste intyg men vi gör många fler. Välkommen att boka tid!

Läkarintyg Direkt - En del av DNZ Doctor AB