Boka läkarintyg för drogscreening och drogpolicy för företag


Vi kan hjälpa ert företag med drogförebyggande instatser!

Kontakta oss idag för kostnadsfri rådgivning

Vad ska jag ta med mig inför besöket?

  • Din legitimation
  • Glasögon (om du använder det)
  • En lista över dina läkemedel om du regelbundet tar några

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Pris Stockholm

2250 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Vad ska jag ta med mig inför besöket?

  • Din legitimation
  • Glasögon (om du använder det)
  • En lista över dina läkemedel om du regelbundet tar några

Observera att det kan tillkomma kostnader om det krävs kompletterande undersökningar som röntgen, provtagning eller dylikt. Maila oss om du har några frågor eller vill ha ett kostnadsförslag

Pris Stockholm

1200 kr

BOKA TID I STOCKHOLM

Vi kan hjälpa ert företag med drogförebyggande instatser!

Kontakta oss idag för kostnadsfri rådgivning

Alkohol och droger utgör alltjämt ett stort problem för individen, samhället och många arbetsplatser. Som arbetsgivare kan man göra stor skillnad genom att arbeta aktivt med drogpreventiva insatser. Drogtestning är ofta en effektiv och viktig del i det förebyggande arbetet, en förutsättning för drogtestet är en skriftlig och väl förankrad alkohol- och drogpolicy. Det finns tre anledningar till att ha en genomtänkt drogpolicy.

1. Hitta medarbetare i riskzonen tidigt för att kunna hjälpa dem innan det drabbar dem fysiskt, socialt och ekonomiskt.

2. Ökad säkerhet, kvalitet och produktivitet för företaget.

3. Avtalsmässig skyldighet för dig som är underleverantör till myndigheter och vissa företag. Det gäller även många föreningsverksamheter.

En nolltolerans för alkohol och droger blir särskilt relevant på arbeten som kräver personligt omdöme eller skärpt uppmärksamhet.

Företagets drogpolicy

Alla företag bör ha en genomarbetad drogpolicy, vilket är ett styrdokument som vilar på två ben, förebyggande insatser och rehabilitering. I de förebyggande insatserna tar man upp huruvida alla som nyanställs skall testas och hur många som årligen skall slumpvis kontrolleras. Även vilka substanser man årligen skall leta efter. Man kan här också med fördel ta upp hur personalen skall utbildas i riskerna med substansmissbruk, så de själva kan undvika att i framtiden hamna i riskbruk, och också lättare kan identifiera medarbetare som kan tänkas ha problem.

De som identifieras ha ett risk- eller missbruk skall erbjudas rehabilitering. Vilken typ och hur länge definierar man också i sin drogpolicy.

De alkohol- och drogpreventiva insatser skall med fördel införlivas i det systematiska arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Drogpolicyns mantra skall vara att få bort missbruksproblemen, inte missbrukaren.

I drogpolicyn skall man reglera så att testverksamheten följer god sed på arbetsmarknaden och inte i onödan inkräktar på den anställdes integritet.


Läkarintyg Direkt

Hos oss bokar du enkelt en tid för ditt läkarintyg. Nedan ser du våra vanligaste intyg men vi gör många fler. Välkommen att boka tid!

Läkarintyg Direkt - En del av DNZ Doctor AB